PESTE 180 DE STUDENȚI ȘI MASTERANZI PARTICIPĂ LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ

08 Mai 2017

Vineri, 12 mai a.c., la Universitatea din Pitești, va avea loc Sesiunea Științifică Studentească adresată sutdenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.

În data de 26 mai a.c., tot la Universitatea din Pitești va avea loc și Sesiunea Națională de Comunicări a Masteranzilor.

Sesiunea Științifică Studentească a studenților și masteranzilor reprezintă un proiect câștigat de Universitatea din Pitești, prin Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie și susținut de Ministerul Educației Naționale, în vederea organizării unor activități extracurriculare pentru studenți. La Sesiunea Științifică de Comunicare vor participa peste 180 de studenți, studenți străini și masteranzi din cinci centre universitare având la bază mai multe domenii: Științe ale Educației, Științe ale Comunicării, Psihologie și Asistență Socială. Participanții la Sesiune vor beneficia de cazare, masă și transport.


Trust Media Impact logo