Inspecția Muncii, amenzi de 347.000 de euro în cinci zile

29 Iulie 2016

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 18 – 22 iulie 2016, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.522.900 de lei, adică 346.113 de euro. Au fost depistate 140 de persoane care lucrau la negru.

În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.216.900 de lei din care 850.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 5 propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 329 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 306.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 65 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost sancționați 824 de angajatori în domeniu.

”Am derulat o acțiune de control în Portul Constanța care a avut drept scop verificarea operatorilor portuari și a societăților subcontractoare, ce desfășoară activități de depozitare și manipulare mărfuri. S-a urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la organizarea activității din punct de vedere al securității și sănătății în muncă,acordarea și purtarea echipamentului individual de protecție,munca prestată în baza contractului individual de muncă, organizarea timpului de muncă, de odihnă,munca suplimentară, munca de noapte, repausul săptămânal şi concediul de odihnă, acordarea tuturor drepturilor salariale şi plata acestora pentru munca prestată. Alegerea acestui tip de acțiune este motivată de importanța strategică a acestui loc de intrare a mărfurilor în țară, de necesitatea unor locuri de muncă sigure și sănătoase pentru lucrători și de asigurarea respectării cadrului legal aflat în domeniul de competență al Inspecției Muncii.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.


Trust Media Impact logo