Înscriere grădiniţă: Vineri se încheie a doua etapă de înregistrare

25 Iulie 2016

A doua perioadă de înscriere la grădiniţă a copiilor nou-veniţi, pentru anul şcolar 2016-2017, se va încheia vineri, potrivit unui anunţ al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Reînscrierea copiilor care frecventează cursurile în acest an şcolar s-a făcut între 4 şi 20 mai, iar înscrierea copiilor nou-veniţi se face în două perioade diferite: între 23 mai şi 17 iunie şi între 27 iunie şi 29 iulie.

Fiecare grădiniţă trebuie să aibă un orar propriu pentru înscrieri şi să-l pună la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, atât la avizier, cât şi online. Totodată, unităţile de învăţământ preşcolar trebuie să informeze cu privire la capacitatea grădiniţei, numărul de locuri aprobat pentru anul şcolar 2016-2017, criteriile de înscriere şi evoluţia zilnică a înregistrărilor.

După încheierea reînscrierilor, ocuparea locurilor libere se face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, conform reprezentanţilor ministerului. Iar acolo unde numărul de solicitări depăşeşte locurile disponibile se aplică criterii de departajare.
"Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice", se arată în comunicat.

Cererile respinse din cauza opţiunilor insuficiente din fişa de înscriere sau din cauza lipsei de locuri la grădiniţa dorită vor putea fi depuse încă o dată şi apoi aprobate până la finele lunii august.

Actele necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniţă sunt următoarele:
- cererea de înscriere;
- adeverinţele cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal);
- certificatul de naştere al copilului (copie certificată);
- fişa medicală;
- avizul epidemiologic.

Încrierea în grădiniţele de stat se face fără perceperea unei taxe de înscriere.

Familiile sărace primesc tichete sociale
Pentru a stimula frecventarea învăţământului preşcolar de către copiii din familiile sărace, acestea primesc de-acum tichete sociale. Practic, fiecare copil dintr-o familie defavorizată primeşte lunar un tichet social de 50 de lei.
Legea nr. 248/2015 prevede că "în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale. Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinaţie".

Astfel, copiii din familiile sărace primesc tichetele sociale în condiţiile în care sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele criterii:
- copilul este înscris la grădiniţă;
- venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură.

Acordarea tichetelor sociale este condiţionată de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă, exceptând absenţele motivate.


Trust Media Impact logo