Definitivat 2016: Au fost publicate rezultatele finale

18 August 2016

Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământ, pentru anul şcolar 2015-2016, au fost publicate astăzi, conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

La fel ca în anii precedenți, examenul de definitivat a constat în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă. Inspecţiile la clasă au putut fi făcute până la data de 17 iunie, iar proba scrisă a fost susţinută pe 4 august.
Nota finală obţinută la proba scrisă reprezintă, practic, nota la examen, iar nota minimă de promovare este 8.

Rezultatele finale în Argeș, după soluționarea contestațiilor, pot fi consultate accesând linkul: http://definitivat.edu.ro/generated/files/j/index.html#AG


Trust Media Impact logo