Cum se acordă indemnizația de șomaj pentru absolvenții din promoția 2017?

16 Mai 2017

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș transmite că, pentru a beneficia de serviciile oferite de catre AJOFM Argeș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, un absolvent al promoției 2017 trebuie să se prezinte la agenția pe raza căreia iși are domiciliul pentru a se înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Înregistrarea trebuie făcută în termen de 60 de zile de la absolvire, deoarece, în condițiile în care în acest termen nu reușește să se încadreze în muncă, poate beneficia de indemnizație de șomaj.

Este important de reținut:

-Pentru persoanele care nu promovează examenul de bacalaureat / licentă, data absolvirii este data încheierii cursurilor sau după caz data susținerii și promovării corigenței/restanței.
-Pentru persoanele care promovează examenul de bacalaureat / licența, data absolvirii este data înscrisă în actul de studiu.
-Pentru a evita expirarea termenului de 60 zile, care reprezintă termen de decădere din drepturi în ceea de privește stabilirea indemnizației de șomaj, absolventul trebuie să se prezinte la agenție după încheierea cursurilor cu următoarele documente:
* actul de studii (adeverință, diplomă) eliberat de instituția de învățământ absolvită – copie+original;
* adeverință medic – cu mențiunea apt de muncă sau clinic sănătos;
* carte de identitate – copie +original.

AJOFM Argeș acordă, printre altele, următoarele servicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:
- informare și consiliere profesională;
- medierea muncii;
- formare profesională;
- stimularea mobilității forței de muncă.


Trust Media Impact logo