Consiliul Județean Argeș solicită supravegherea zonelor cu potențial risc privind traficul de persoane

15 Iulie 2016

Având în vedere evenimentele de la Berevoiești, conducerea Consiliului Județean Argeș atrage atenția și recomandă tuturor factorilor abilitați prin lege să supravegheze atent toate zonele cu potențial risc, pentru a preîntâmpina astfel de situații.

Conform legii: “Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice; înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii”. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este atât de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivităţi.

 

Potrivit Ordinului nr. 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane, identificarea victimelor traficului de persoane se poate realiza în mod formal, de către organele judiciare, în urma activităților de cercetare penală, precum și de către furnizorii de servicii sociale, prin anchete sociale, dar și în mod informal, prin analiza indicatorilor care pot oferi indicii referitoare la existenta unui posibil caz de trafic de persoane. În acest sens există Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) care are în subordine centre regionale, un asemenea centru funcționând și în municipiul Pitești.

Consiliul Județean Argeș prin Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică a monitorizat permanent problema cerșetorilor și a migrației acestora, prin Grupul “Cerșetorie – migrație”, din care fac parte persoane detașate de la DGASPC și IPJ, cu precădere în mediul urban, pentru că aici au existat sesizări.


Trust Media Impact logo