Președintele Dan Manu, în control la școlile din Argeș

01 August 2016

Luni, 01.08.a.c., președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, s-a aflat în vizită de lucru în localitățile aflate pe valea Râului Doamnei. Președintele Dan Manu a dorit să afle astfel, în mod direct, care sunt cerințele locuitorilor acestei zone, care sunt proiectele și prioritățile administrațiilor locale și au fost vizitate mai multe obiective ce aparțin Consiliului Județean. Pentru că mai este foarte puțin până la începerea noului an școlar, prioritatea a reprezentat-o situația unităților școlare.
Dacă la Nucșoara proiectele avute în vedere vizează în mod deosebit infrastructura ce are legătură directă, în special, cu atragerea investitorilor pentru dezvoltarea turismului în zonă, la Domnești vizita s-a axat, în principal, pe Unitatea de Asistență Medico - Socială. Pentru administrația locală din comuna Pietroșani se dorește continuarea investiției alimentării cu apă a întregii comune. În comuna Coșești prioritare sunt considerate drumurile. În plus, președintele Consiliului Județean Argeș a fost informat și de faptul că aici numărul elevilor a scăzut foarte mult și din această cauză în unele școli învață simultan clasele I – IV-a într-o singură sală. În urma discuțiilor s-a ajuns la concluzia că este necesară comasarea elevilor în patru din cele opt unități școlare ale comunei.
Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a atras, încă o dată, atenția tuturor să urgenteze începerea sau finalizarea lucrărilor la grupurile sanitare din școli. Președintele Dan Manu își dorește ca în județul Argeș toate școlile să aibă grupurile sanitare în incinta unităților școlare.


Trust Media Impact logo